Från avfall till bränsle – Klimatklivet gör biogasen möjlig

Naturvårdsverket fattar idag beslut om att ge 60 miljoner kronor i stöd till nya anläggningar för produktion och distribution av biogas. Stödet, som möjliggörs genom Klimatklivet, ska bidra till en ökad försörjning av biogas runt om i landet.