Forskning visar vägen till en helhetssyn i förvaltningen av havet

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ger 1,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet som ska ta fram goda exempel på hur så kallad ekosystembaserad förvaltning av hav och vatten kan utformas.