Företag som inte överlämnat utsläppsrätter

Företag inom EU:s system för handel med utsläppsrätter som inte överlämnar utsläppsrätter inom utsatt tid drabbas av sanktioner. Naturvårdsverket har nu sammanställt dessa.