Flygskatt viktigt steg för att minska flygets klimatpåverkan

Det är viktigt att ta fram lösningar för flygets klimatkostnader både i Sverige och internationellt. Naturvårdsverket tillstyrker därför förslaget att införa en flygskatt från den 1 januari 2018.