Flera möjliga utvecklingsvägar för finansiering av älgförvaltningen

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur finansieringen av landets förvaltning av älgstammen ska kunna bli mer stabil. Utredningen som Naturvårdsverket lämnat till regeringen visar på flera möjliga vägar framåt.