Djur- och växthandeln får inte sälja EU-listade invasiva främmande arter

Handlare som saluför arter som är listade på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har i ett år haft dispens att sälja eller överlåta exemplar de haft i lager. Den 2 augusti upphör övergångsreglerna och det blir ett totalt förbud för dessa arter i handeln.