Åtgärder för värdefull natur skapade drygt 1 100 jobb

Skötsel av nationalparker och naturreservat samt andra åtgärder för värdefull natur stärker den biologiska mångfalden och förbättrar för friluftslivet. Åtgärderna bedöms direkt ha skapat drygt 1 100 arbetstillfällen under fjolåret.