Art- och habitatdirektivet och LIFE firar 25 år, nu växlar samarbetet upp inom europeisk naturvård

Europeiskt samarbete för naturskydd firar 25 år genom art- och habitatdirektivet och LIFE. Nu träffas en rad europeiska miljömyndigheter för att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kring naturskydd.