84 procent tycker träd i städer är viktigt

Studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt med trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat. Naturvårdsverket frågade allmänheten i en Sifo-undersökning hur viktigt de tycker det är med träd i städer. 84 procent svarar att det är mycket viktigt.