42 000 hektar kommunala naturreservat i Sverige

Kommunerna bildar allt fler egna naturreservat. Med de nya beslut som fattades under 2016 kommer de kommunala reservaten sammanlagt att uppgå till 42 000 hektar. Intresset för att bilda naturreservat skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Svedlindh, chef Naturavdelningen, 010-698 14 99, claes.svedlindh@naturvardsverket.se

Thomas Strid, kommunekolog Huddinge kommun, 070-975 02 61, thomas.strid@huddinge.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se