Innovativa tekniker ska göra städerna hållbara

Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja 16 projekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöerna. Projekten delar på drygt 16 miljoner kronor.