Nya beslut tar oss närmare klimatmålen

Sverige når klimatmålet till år 2020, men däremot inte de klimatmål som är fastställda för 2030 och 2045 med de styrmedel som finns idag. Utsläppsgapet har dock minskat till följd av nya beslut som fattats sedan 1 juli 2018. Den bedömningen gör Naturvårdsverket i en analys som överlämnats till regeringen.

För ytterligare information, kontakta

Sara Almqvist, handläggare Klimatmålsenheten, 010-698 15 51, sara.almqvist@naturvardsverket.se

Johan Krüger, presskontakt, 010-698 13 00, johan.kruger@naturvardsverket.se