Ny rapport om cykelplaneringen i Sverige

Nationella cykelrådet ger idag ut en ny rapport om hur cykelplaneringen fungerar i Sverige. Den kartlägger olika aktörers ansvar och roller, och beskriver även utmaningar och behov av förbättringar, för att underlätta en planering som stärker förutsättningarna för att välja cykel som trafikslag.