Ny e-tjänst för förpackningsproducenter

Från 1 januari 2021 ska alla företag som fyller en förpackning eller sätter en förpackad vara på den svenska marknaden registrera sig. Naturvårdsverket lanserar en ny e-tjänst som ska underlätta för de berörda företagen.