Nu öppnar Klimatklivet för nya ansökningar

På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se
Nanna Wikholm, bitr. chef Klimatklivsenheten, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se