Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Den nya lagstiftningen ställer höga krav på införandet av ett system med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Ingen av de två sökandena uppfyllde ska-kraven. Naturvårdsverket anser att det är angeläget att bestämmelserna som berör detta ses över snarast.

För ytterligare information, kontakta:

Ingela Hiltula biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se