Minskad textilkonsumtion under 2020

Inflödet av nya textilier till Sverige har inte varit så lågt sedan 2003. Det visar nya data för 2020. Effekter av pandemin och ett ökat medvetande om textiliers miljö- och hälsopåverkan kan vara förklaringar till den minskade konsumtionen.