Totalt 62 miljoner i anslag för tre forskningsområden

Naturvårdsverket utlyser medel till forskning inom tre områden: avloppsvatten och övergödning, digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning, samt multifunktionalitet i landskapet.