Klimatklivet stärker den cirkulära ekonomin

Naturvårdsverket har under hösten beslutat om flera större åtgärder inom plaståtervinning och biogas. Investeringarna genom Klimatklivet bidrar till att både minska utsläppen och stärka den cirkulära ekonomin i Sverige. Sedan november har Naturvårdsverket beslutat om medel till 170 åtgärder som tillsammans minskar utsläppen och bidrar till grön omställning.

För ytterligare information, kontakta:

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se  
Nanna Wikholm, biträdande chef Klimatklivsenheten, 010-698 14 02, nanna.wikholm@naturvardsverket.se  
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se