Invasiva främmande arter har blivit ett känt problem, men fler behöver agera

Allt fler känner till och har uppfattat problemet med invasiva främmande arter, men samtidigt säger 17 procent av befolkningen att de har gjort aktiviteter som kan ha orsakat spridning av invasiva arter. Nu går Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samman med en mängd andra aktörer för att få ut kunskap om hur man som privatperson hindrar spridningen.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Lange, handläggare Naturvårdsverket, 010-698 15 60, henrik.lange@naturvardsverket.se

Michael Diemer, utredare Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 61 53,  michael.diemer@havochvatten.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se