Invasiva arterna gudaträd och japansk humle får inte längre säljas av växthandeln

Växthandelns dispens att sälja invasiva främmande arter som EU-listades för ett år sedan upphör den 15 augusti.