Grön omställning med Klimatklivet

Företagen fortsätter att investera i åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen trots pandemin. Intresset för att genomföra åtgärder med stöd av Klimatklivet var fortsatt stort under 2020. Klimatutsläppen från åtgärderna beräknas minska med 1,5 miljoner ton koldioxid per år. Åtgärderna ger varaktiga strukturella förändringar som kan öka företagens effektivitet och lönsamhet. Det visar en rapport om Klimatklivets samlade resultat.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen, 010-698 15 23, Stefan.Nystrom@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivets industrienhet, 010-698 16 51, CarlMikael.Strauss@Naturvardsverket.se

Nanna Wikholm, chef Klimatklivets transportenhet, 010-698 14 02, Nanna.Wikholm@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se