Gapen mot klimatmålen minskar, men mer åtgärder behövs

Naturvårdsverket bedömer att gapen till Sveriges klimatmål minskar till följd av ökad styrning för transporter och industri, men mer styrning och åtgärder behövs. Målet för 2020 uppskattas kunna nås.

För ytterligare information, kontakta:

Sara Almqvist, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010-698 15 51, sara.almqvist@naturvardsverket.se
Johan Bogren, chef Klimatstyrmedelsenheten, 010-698 16 96, johan.bogren@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se