Fjällen satsar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten

Svenskarnas intresse för fjällsemester har ökat kraftigt under coronapandemin och trenden väntas bestå. Ökat tryck på populära områden i fjällen har samtidigt aktualiserat frågor om allemansrätten. Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört en enkätundersökning till destinationsbolag i fjällen och STF:s fjällstationer. Resultatet visar att en stor majoritet planerar insatser i sommar för att öka besökarnas kunskap om allemansrätten.

För ytterligare information, kontakta:

Per-Olov Wikberg, handläggare och fjällsäkerhetssamordnare vid Naturvårdsverket
010-698 10 53, 076-115 16 79
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Sanja Kuruzovic, handläggare och sakkunnig om allemansrätten vid Naturvårdsverket
010-698 11 25
sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se