De får bidrag för rening av läkemedelsrester 2020

Nu är det klart vilka som får 2020 års bidrag för att minska utsläpp av läkemedelsrester till hav, sjöar och vattendrag.