Bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön

Fram till den 19 mars 2021 går det att söka bidrag hos Naturvårdsverket till investeringar som förbättrar vattenmiljön, med fokus på läkemedelsrester vid avloppsreningsverk och mikroplaster i dagvatten.