Beslut klart om nya jakttider

Regeringen beslutade den 6 maj om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Enligt beslutet börjar ändringarna gälla den 1 juli 2021.