Bättre statistik ska bidra till effektivare miljötillståndsprövningar

Naturvårdsverket presenterar idag en första, samlad genomgång av statistik över processen för miljötillståndsprövning. Sammanställningen för 2020 visar en stor spännvid och variation. Den genomsnittliga tiden för handläggningstiderna ligger på drygt ett år.

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Cederlöf, stf. generaldirektör, 010-698 15 83, kerstin.cederlof@naturvardsverket.se

Karin Dunér, chef Industrienheten, 010-698 10 55, karin.duner@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se