5,4 miljoner för att öka kunskapen om allemansrätten

Naturvårdsverket delar ut bidrag till informations- och kommunikationssatsningar som kan öka kunskapen om allemansrätten. I år är det 22 organisationer och föreningar som får dela på cirka 5,4 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Sanja Kuruzovic, handläggare Friluftslivsenheten, 010-698 11 25, sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se