Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Minskade utsläpp av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar är positivt för människors hälsa, jordbruk och ekosystem. Utsläppsminskningar kan även ha en positiv påverkan på klimatförändringarna.