Sverige i världen

Många miljöproblem är globala, till exempel klimatförändringen. Sverige påverkas av händelser i omvärlden. Vår egen konsumtion och produktion påverkar också miljön i andra länder.