Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren. Detta är några av slutsatserna i årets utvärdering.

Sidan senast uppdaterad: 7 april 2021Sidansvarig: Annemay Ek