Årlig uppföljning av miljömålen 2018

Miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt kommer att uppnås eller vara nära att uppnås till år 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås. Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet.

Sidan senast uppdaterad: 11 februari 2019Sidansvarig: Jonas Rodhe