Årlig uppföljning av miljömålen 2021

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Jonas Rodhe