Säker strålmiljö

Säker strålmiljö

"Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2018Sidansvarig: Annemay Ek