Myllrande våtmarker

Myllrande våtmarker

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 21 december 2018Sidansvarig: Helena Öberg