Levande skogar

Levande skogar

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2019Sidansvarig: Annemay Ek