Programområdet Insatser för grön infrastruktur

Miljömålsrådet har beslutat att föreslå regeringen fyra nya etappmål om grön infrastruktur.