Revidering av strategin för svensk viltförvaltning 2021

Med utgångspunkt från befintlig strategi och gjorda utvärderingar ska Naturvårdsverket under 2021 ta fram en reviderad strategi för svensk viltförvaltning som ska gälla för åren 2022–2029.