Nationella Klövviltsrådet

Rådet ska utgöra ett stöd för Naturvårdsverkets vägledning i frågor som rör klövviltförvaltning.

Sidan senast uppdaterad: 4 mars 2021Sidansvarig: Carl-Johan Lindström