Klövviltsförvaltning

I Sverige räknas bland annat älg, hjort, vildsvin, rådjur och mufflon som klövvilt. Klövviltet är en viktig resurs i samhället.

Sidan senast uppdaterad: 26 februari 2021Sidansvarig: Erica Stigblom