Skötselplan för Nybro golfbana bidrar till att bevara pollinerande insekter

Nybro kommun har tillsammans med Nybro Golfklubb tagit fram en skötselplan för Nybro golfbana. Åtgärderna i skötselplanen bidrar till att bevara den biologiska mångfalden, framför allt skyddsvärda insekter, utan att det påverkar golfklubbens verksamhet.

Sidan senast uppdaterad: 4 januari 2021