Golfbanor

Golfbanor innehåller ofta naturvärden som är viktiga för vilda pollinatörer, som till exempel vegetationsfri sand. På golfbanor finns möjligheter att med små medel och liten arbetsinsats genomföra åtgärder som gynnar dessa insekter. Här samlar vi goda exempel på åtgärder som olika aktörer har genomfört på golfbanor.

Sidan senast uppdaterad: 4 januari 2021Sidansvarig: Elisabeth Öhman