Våtmarkssatsning 2021-2023

Naturbaserade lösningar som att restaurera, återväta och anlägga våtmarker bidrar till flera nationella miljömål och globala mål för hållbar utveckling. Våtmarkssatsningen bidrar till bevarande av biologisk mångfald och stärkt grön infrastruktur och kan bidra med många viktiga ekosystemtjänster för samhället, inte minst för att minska klimatpåverkan.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Eva Amnéus Mattisson