Resultat och uppföljning - flygoperatörer

Rapporterade utsläpp för flygoperatörer inom EU ETS, Schweiz ETS och Corsia.