Listor över utsläpp och tilldelning

Här finns listor över rapporterade utsläpp och tilldelade utsläppsrätter per år för de anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter.