Omvandling av ohållbara trafikleder och stadsdelar

Hur kan vi minska biltrafik och främja ett transporteffektivt samhälle i städer och tätorter? Så här ser kunskapsläget ut när det gäller omvandling av befintliga trafikleder och stadsdelar.