Uppföljning av tillsyn enligt miljöbalken

Tillsynen ska kontrollera att miljöbalkens regler efterlevs. Varje år lämnar Naturvårdsverket en redovisning av hur tillsynen fungerar.