Om EMAS – ett system för miljöledning

EMAS står för "Eco Management and Audit Scheme" och är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Den syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer.

Sidan senast uppdaterad: 15 april 2021Sidansvarig: Jannica Häggbom