Att värdera ekosystemtjänster - besök från Stanford, 20 mars 2014

Gretchen Daily diskuterade sin forskning där hon utvecklat modeller för att informera beslutsfattare om värdet av ekosystemtjänster.